Karlstad Railsession mars 2018

Karlstad Railsession har tidigare år arrangerats av studentföreningen KAULAS, men då föreningen numera är inaktiv har detta medfört att Karlstad Railsession inte blivit av under hösten 2017. 

Karlstad Railsession är ett roligt event som som KAUIF nu vill få igång igen. Därför har vi nu dragit igång planeringen för att evenemanget ska bli av till slutet av årets skidsäsong - dvs mot mars.

Är du intresserad av att vara med i projektgruppen för Karlstad Railsession? Kontakta Lukas på kansli@kauif.se för mer information. En projektgrupp håller just nu (december 2017) på att sammansättas.