Integritetspolicy                         


KauIF följer dataskyddsförordningen GDPR avseende behandling av personuppgifter.

Vår behandling av personuppgifter sker oftast med ett avtal som rättslig grund. Personuppgifter registreras och behandlas när ett nytt avtal ingås eller när ett pågående avtal behöver administreras.

Det gäller personuppgifter som:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kön
  • Postadress
  • e-postadress
  • Telefonnummer
  • Betal- och bankuppgifter (t.ex kontonummer vid autogiroavtal) 

SYFTET MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN               

Under pågående avtalsförhållande är syftet att administrera och upprätthålla parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Medlemskap är personliga, så vi behöver veta identiteten på våra medlemmar för att kunna leverera tjänster och produkter till rätt person.

Personuppgifter kan även användas för att erbjuda tjänster och service utöver vad som har reglerats i avtalet, behandla personuppgifterna för statistik och uppföljning samt för att uppfylla övriga skyldigheter enligt lag.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

KauIF har en rutin för gallring av personuppgifter vilken i huvudsak innebär att gallring sker när behandling inte längre är relevant för ändamålet/-n. Detta sker efter två år av inaktivitet och sköts automatiskt i vår systemadminstratör.För information om verktyget ProFit :  https://www.pastelldata.com/personaladministration-tilldela-personliga-konton/

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING
 

  • Rätt att få tillgång till din data.
  • Rätt till rättelse. 
  • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

För att ta tillvara dessa rättigheter kan du kontakta kåren eller kansliet.

KONTAKTA
KAUIF
1A329
Universitetsgatan 2
65637
Karlstad

FÖLJ OSS PÅ